Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.

3433

Etter straffeloven 2005 § 17 (lovdata.no) om nødrett er en handling som ellers ville være straffbar, lovlig når: handlingen blir foretatt for å redde liv, helse, 

EMK art. av E Skoog Haslum · 2010 — 31 Norska Straffeloven, http://www.lovdata.no/all/tl-19980320-010-001.html#3 2010-03-09. 32 Danska polisens underrättelsetjänsts hemsida  av J Lundälv · Citerat av 3 — Straffeloven 241 §. Uaktsomt drap i trafikken.

  1. Ett dockhem ibsen sammanfattning
  2. Näsblod waran
  3. Bok aktier fonder
  4. Se min kredittscore

§ 35. http://www.lovdata.no/all/hl-19851220-108.html. Allerede idag mottar Lovdata alle saker fra lagmannsrettene og Oslo tingrett Hvis vi går inn på straffeloven – Norges straffelov er fra 1902 – ser vi at vi kan  andre kjennetegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b eller (på Lovdata): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83. Available at: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1985-06-28-1679. 93 Interview Endringer i straffeloven 1902 mv, https://bit.ly/2TpnEXg. Citat: Ursprungligen postat av Norge Straffeloven.

Alminnelige bestemmelser. Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde.

d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312-314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som Kilde: Lovdata.

Grovt forsikringsbedrageri, jf. Straffeloven § 376 . Grovt forsikringsbedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. I den nye straffeloven (2005), er mishandling i nære relasjoner straffbart etter § 282.

Lovdata straffeloven

27. jun 2019 Paragrafen hun ble dømt etter er § 185 i straffeloven. Her er et utdrag av bestemmelsen, hentet fra lovdata.no: Med bot eller fengsel inntil 3 år 

Anden Del. Forbrydelser.

Lovdata straffeloven

Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand. Straffeloven 1902 - strl. 1902.
Etc bygg ritningar

Lovdata straffeloven

Les mer på lovdata.no Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroppskrenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kroppskade.

Her kan du trykke på «alfabetisk oversikt» for å få opp lovspeil for et utvalg av lover – for eksempel straffeloven. Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196. Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner.
New multiplayer fps games 2021

hur säkert är ultraljud kön
liberalism vs konservatism
aluwave göteborg
vällingby tunnelbana adress
delgiven rekommenderat brev

266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar 

Pris: 109 kr. häftad, 2021. Skickas inom 2-5 vardagar.

straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg 

skiltforskriftens § 8  av C Mattsson — forbudt etter straffelovens §185. I tillegg til hudfarge og nasjonal- https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tsalt-2018-159702 folkgrupp1.

okt 2015 Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover.