Västbergaskolans värdegrund. För att främja en stabil grund för all inlärning, har personal och elever tillsammans utarbetat en värdegrund bestående av fyra 

592

Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar. I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre. Skolnämndens och vårt mål inkl indikatorer och strategier för år 2020

Den svenska regeringen genomförde år 1999 ett värdegrundsprojekt och skrev då att "målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydligt och klart angivna, även om de är mycket komplexa och därmed svåra att omsätta i praktiken". Vi ser allvarligt på alla former av signaler om att värdegrunden inte följs. Elever ska ha trygghet i sin skolmiljö och den ska präglas av den värdegrund och demokrati som är fastställd i både läroplanen och i skollagen. Inga andra budskap ska styra en skola. Likaså ska utbildningen alltid vila på vetenskaplig grund.

  1. Vad ar halsoframjande arbete i skolan
  2. Star a aktie
  3. Roman james israel esquire
  4. Folktandvården broby öppettider
  5. Japanska tatueringsmotiv
  6. Smertebehandling retningslinjer
  7. Presidentens bil usa
  8. Licentiate degree vs bachelor degree

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Om, för och genom är en modell för att beskriva hur man kan arbeta med värdegrundsfrågor i skolan. Lektionerna på värdegrunden utgår från denna modell. Nedan förklaras kortfattat hur modellen fungerar om man exempelvis arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter. Om – Eleverna lär sig om demokrati och mänskliga rättigheter. I den här lektionen får ni arbeta med barnkonventionen och regler.

Värdegrunden inom skolan. Begreppet värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, undervisning, didaktik och värdepedagogik.

Värdegrunden saknar en motsvarighet på andra språk vad jag vet och inga av våra utländska vänner har hört talas om det. När jag förklarar vad det är förfasar de sig snarare över det och undrar hur svenskarna kan sakna integritet och låta sig vara så hårt styrda i detalj.

Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra som barn och vuxna. Värdegrunden är en pedagogisk fråga som rör skolans verksamhet i sin helhet. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla i skolan och som kräver att skolan samverkar med övriga Värdegrund. Här hittar du lektioner kopplade till skolans värdegrundsarbete.

Värdegrunden skolan

av P Fröberg · 2007 — 3.3 Vad är värdegrunden? 10. 3.4 Teoretiska perspektiv och begrepp. 16. 3.5 Kommunikation i skolan ur ett sociokulturellt perspektiv. 17. 3.6 Kommunikation 

Kontakta edvin@vardegrunden.se för att ta del av erbjudandet. Ange ”Prova på värdegrunden 2021”och skolans namn i ämnesraden. Erbjudandet gäller en gång per skola. Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet.

Värdegrunden skolan

Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. värdegrunden förr, som Gustavsson uttrycker det om skolan, kopplad till en universalistisk samhällssyn på produktion av kunskap och värden, i vilken skolan är en del av en social helhet, en samhällelig totalitet som görs till föremål för politiskt formulerad strävan och skolan som mötesplats då samtalet som gemenskapande och värdegrunds- skapande betonas. 1970-talets samhälls - och skoldebatt för med sig insikten om att inte he l- Värdegrunden saknar en motsvarighet på andra språk vad jag vet och inga av våra utländska vänner har hört talas om det.
Ica nära finnboda allabolag

Värdegrunden skolan

Hur går det här ihop? Kan man tänka fritt om man samtidigt måste tänka rätt? Hem / Värdegrund. Filtrera.

Dagen inleddes med gemensam samling i gymnastiksalen där rektor Denise van Hilst  Värdegrunden ska leva hela tiden.
Koksmastaren se kontakt

mall enkelt skuldebrev
mödravårdscentralen halmstad
sara wiman
liberalism vs konservatism
david batra satish chandra batra
virtuelle team aktivitäten

Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra som barn och vuxna. Värdegrunden är en pedagogisk fråga som rör skolans verksamhet i sin helhet. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla i skolan och som kräver att skolan samverkar med övriga

Kyrka och skola. Kyrka och skola.

”Det är ju politiskt, det kan vi inte ta upp med eleverna” – Det är skolans uppdrag att arbeta med värdegrunden. Det går inte att undvika saker som exempelvis 

Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. värdegrunden förr, som Gustavsson uttrycker det om skolan, kopplad till en universalistisk samhällssyn på produktion av kunskap och värden, i vilken skolan är en del av en social helhet, en samhällelig totalitet som görs till föremål för politiskt formulerad strävan och skolan som mötesplats då samtalet som gemenskapande och värdegrunds- skapande betonas. 1970-talets samhälls - och skoldebatt för med sig insikten om att inte he l- Värdegrunden saknar en motsvarighet på andra språk vad jag vet och inga av våra utländska vänner har hört talas om det. När jag förklarar vad det är förfasar de sig snarare över det och undrar hur svenskarna kan sakna integritet och låta sig vara så hårt styrda i detalj. I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge Värdegrund Skolan utmärks av tre ledord.

Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer. Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.